Morganbladet

Morganbladet utkommer med fyra nr om året och är föreningens egen medlemstidning – vilket betyder att ditt engagemang som medlem är viktigt för oss. Varmt välkommen att dela med dig av nyheter och annat kul i Morganbladet.

Chefredaktör är Margareta Sundman, margareta@kurrboda.se