Kansli och kontakt

SVENSKA MORGANHÄSTFÖRENINGENS STYRELSE

Ordförande
Sara D. Alvrud
Registrator
Margareta Sundman
Ledamöter
Sara Lönnberg
Malin Ödegård
Anneli Sätter Wangenfors
Ann-Marie Kossowski
Ilka von Dalwigk
Fideli Jonsson
Kassör
Jim Lagerqvist

Revisorer
Lars Brönning
Vivanne Brönning
Suppleanter
Ingela Modin
Åse Hagberg
Revisorssuppleant
Hans Wegstedt
Valberedningen
Susanne Thelin (sammankallande)
Jessica Jeansson
Ida Käck
Rasrepresentant i
avelsvärderingsnämnden
Carina Nordin

KANSLI

Svenska Morganhästföreningen
Kurrbodavägen 10
711 98 Ramsberg

Tel: 070 258 11 05
E-mail: kansli@morganhorse.se

Telefontid: Säkrast vardagar 08.00 – 10.00.
Bankgiro: 510-9251

BIC: HANDSESS
IBAN: SE12 6000 0000 0006 8562 4552

KONTAKT

För att kontakta oss kan du skicka ett mail till info@morganhorse.se eller använda nedan formulär.